Nacházíte se zde: Úvod SLA

Garantovaná úroveň dostupnosti - SLA

Sjednaná úroveň dostupnosti služby

Služby spolehlivých serverů poskytujeme v nepřetržitém provozu. Ke každé službě je poskytovaná smluvní úroveň garance dostupnosti služby a smluvní sankce v případě, kdy dostupnost služby klesne pod garantovanou úroveň z důvodů stojících na straně Poskytovatele služby.

Měření dostupnosti

Měření dostupnosti zajišťuje monitorovací systému Poskytovatele. Dostupnost služeb je ověřována pravidelně v intervalech 5-10 sekund.

Výjimky z dostupnosti služby

  • Nezbytné úpravy na zařízení (údržba, kontroly, profylaxe apod.)
  • Bezpečnostní update
  • Aktualizace nových verzí služeb
  • Úkony prováděné na žádost Objednatele a výpadky způsobené Objednatelem
  • Úkony nezbytné k odvrácení škody na zařízení nebo službě

Podmínky vylučující odpovědnost za dostupnost služby

Nedostupnost způsobená nefunkčností služeb třetích stran využívaných k poskytování služby (zejména poskytovatelé telekomunikačních služeb, apod.)
Okolnosti vylučující odpovědnost podle § 374 obchodního zákoníku.

Sankce

V případě, že dojde ke snížení měsíční dostupnosti služby, vzniká objednateli možnost uplatnit nárok na snížení ceny služby v daném měsíci následovně:

Dostupnost SLA 99,5 % SLA 99,9 % SLA 99,99 %
99,99% - 99,9% - - 10% snížení ceny
99,89% - 99,5% - 10% snížení ceny 20% snížení ceny
99,49% - 99,0% 20% snížení ceny 20% snížení ceny 30% snížení ceny
98,9% - 95,0% 50% snížení ceny 50% snížení ceny 50% snížení ceny
nižší než 95,0% 100% snížení ceny 100% snížení ceny 100% snížení ceny
Pracovní dny 8–23 hod., víkendy 10–18 hod.
+420 777 811 029 on‑line chat Napište nám
Nahoru