Nacházíte se zde: Úvod Časté dotazy

Potřebujete odpovědi?

Chcete se na něco zeptat? Možná jsme již na Vaší otázku odpověděli.

Objednávka, zřízení a změna tarifu

Jak se služba objednává?

Pro objednání virtuálního serveru slouží objednávkový formulář. Jste-li již zákazníkem Českého hostingu, server můžete objednat v klientské sekci. Informace o dalším postupu zřízení serveru dostanete po zpracování objednávky e-mailem.

Objednávkový formulář pro novou službu SuperVMS připravujeme, zatím službu zřídíme po domluvě. V případě zájmu využijte kontaktní formulář.

Dedikované servery zřizujeme individuálně na základě dohody a upřesnění Vašich potřeb. V případě zájmu využijte poptávkový formulář. Po zaslání poptávky se s Vámi spojíme a detailně probereme Vaše potřeby a postup zřízení Vašeho nového serveru.

Jak se služba platí?

Pronájem virtuálních serverů hradíte vždy předem na období, které si sami zvolíte. Můžete se rozhodnout, pro měsíční, čtvrtletní nebo roční platby. Cena pro Vás bude výhodnější, pokud zvolíte delší období. U SuperVMS a dedikovaných serverů je perioda platby vždy měsíční.

Jak dlouho trvá zřízení serveru?

Virtuální server Vám zřídíme v pracovní době obvykle do 10 minut od přijetí Vaší objednávky a platby na první období. Pokud budete mít speciální požadavky na instalaci a konfiguraci serveru, může příprava trvat déle a na zřízení se spolu individuálně domluvíme.

SuperVMS obvykle zřídíme do dvou pracovních dnů od platby na první období.

Dedikované servery zřizujeme po přijetí podepsané smlouvy, nebo smluvní zálohy. V případě standardních požadavků trvá zřízení obvykle 2-3 pracovní dny. Dobu zřízení může ovlivňovat dostupnost požadovaného hardware a nároky na přípravu serveru do provozu (zahrnuje sestavení, "zahoření" serveru, instalaci systému a služeb a umístění serveru do datacentra).

Je možné průběžně měnit parametry služby?

Ano. U virtuálních serverů můžete libovolně přecházet mezi variantami VMS nebo navyšovat jednotlivé parametry (CPU, RAM, diskový prostor) individuálně. Z technického hlediska vyžaduje přechod na jinou variantu pouze restart serveru s novými parametry (u některých parametrů dokonce ani restart není třeba). Data i veškerá nastavení zůstanou zachována. Změnu případně provedeme po domluvě.

U SuperVMS je možný přechod mezi jednotlivými variantami VMS, individuální změny jednotlivých parametrů nikoliv. Data i veškerá nastavení zůstanou při změně varianty opět zachována, změnu taktéž provedeme po domluvě.

U dedikovaných serverů je třeba změnit hardwarovou konfiguraci stroje, změní se tím i smluvní podmínky (parametry serveru jsou definovány v uzavřené smlouvě). Opět rádi provedeme po domluvě. Je ale potřeba počítat s tím, že se jedná o věc, která vyžaduje určitou přípravu a zásah v datacentru, tudíž není možné ji provést obratem (na rozdíl od serverů virtuálních).

Jaké jsou podmínky provozu služby?

Podmínky provozu služby, stejně jako obecnou úpravu smluvního vztahu naleznete v našich VOP pro provoz serverů (VOP jsou všeobecné obchodní podmínky).

Nabízíte zkušební období?

Zkušební období pronájmu virtuálních či dedikovaných serverů jako takové kvůli charakteru služeb nenabízíme. Nicméně nezávazné vyzkoušení možné je. Pro otestování základních principů fungování hostingu a správy služeb si můžete zdarma vyzkoušet náš sdílený webhosting Český hosting. Pro otestování fungování managed serverů můžete využít možnosti objednat virtuální managed server (VMS) na 1 měsíc. Pokud v této době zjistíte, že Vám služba z nějakého důvodu nevyhovuje, informujte nás a my server zrušíme. Vedle toho k objednávce VMS nabízíme roční záruku vrácení penež za nevyužité období.

Správa a konfigurace serveru

Mohu si nechat upravit konfiguraci a služby na serveru podle vlastní potřeby?

Server a služby na serveru Vám rádi připravíme a nakonfigurujeme dle Vašich požadavků (hardware i software). Samozřejmě v rámci koncepce poskytovaných služeb a s ohledem na bezpečnost provozu serveru a služeb.

Mohu si se serverem dělat, co chci?

Server je nainstalován pro konkrétní účel s konkrétním software a máte jej od nás v pronájmu - tzn. možnosti nakládání se serverem jsou částečně omezeny.

Jakým způsobem si mohu spravovat služby na serveru?

Hostingové služby pro jednotlivé domény jsou spravovány obvyklými nástroji - např. SFTP/SCP, rsync, FTP, phpMyAdmin apod. K databázím je možné povolit vzdálený přístup. Nastavení služeb (zakládání, rušení, změny hesel apod.) se provádí přes webové rozhraní klientské sekce. Zde je také k dispozici přehled provozních charakteristik serveru (vytížení, statistiky provozu...).

Bližší informace (nejen) k tomuto tématu najdete v nápovědě na stránkách Českého hostingu.

Jak mohu sledovat provoz a zátěž serveru?

Provoz a vytížení serveru primárně sledují naši administrátoři a naše monitorovacími systémy. Případné problémy pak v rámci správy řešíme buď sami, nebo ve spolupráci se zákazníkem.

Zároveň zákazníkům nabízíme nástroje pro přehled o provozu a zátěži serveru. Ve statistikách přístupů, které jsou k dispozici v klientské sekci, je možné sledovat návštěvnost jednotlivých domén a subdomén, a dále pak celkový provoz webserveru. Aktuální systémové ukazatele (systémová zátěž, využití paměti, využití disků, PHP procesy) jsou také k dispozici v klientské sekci. Individuálně můžeme na server nainstalovat další software pro monitoring (např. Munin).

Získám superuživatelský přístup k serveru (root)?

Nabízíme výhradně full-managed servery, tzn. superuživatelský přístup máme pouze my. Vy využíváte služby na serveru, my se staráme o jeho běh a správu.

Proč je u virtuálních serverů diskový prostor rozdělen?

Prostor u virtuálních serverů je rozdělen na dvě samostané části - prostor provozní (na něm je umístěn operační systém a databáze) a prostor pro uživatelská data. Oba prostory jsou umístěny na různých diskových polích, čímž je rozložena zátěž při diskových operacích a diskový subsystém je tak výkonnější (protože je méně zatížený). Kromě toho je umístěním dat na různých polích zvýšena i jejich bezpečnost při eventuální havárii pole.

K čemu potřebuji vyhrazenou IPv4 adresu?

Virtuální managed servery fungují standardně a plnohodnotně se sdílenou IPv4 adresou. Spojení je vedeno přes reverzní proxy server, který automaticky rozhodne (na základě domény (web), uživatelského jména (FTP), nebo portu (SSH, SFTP, Git)), na který virtuální server je má dále nasměrovat.

Vyhrazenou IPv4 adresu ale můžete potřebovat v některých specifických situacích, například:

  • Chcete mít zabezpečený SSL přístup na web (https) a nechcete využívat metodu SNI.
  • Ze serveru budete odesílat větší množství e-mailů (v řádu stovek za den), typicky newslettery.
  • Pokud je na server prováděno velké množství současných spojení (web, FTP).
  • Nechcete, aby byl provoz na Váš server veden přes sdílený reverzní proxy server.
  • Vyžaduje-li to z nějakého důvodu konstrukce Vaší aplikace.

Vyhrazenou IPv4 adresu můžete k serveru přikoupit rovnou v objednávce za měsíční příplatek 100 Kč + DPH. Je možné ji doplnit i kdykoliv později. Nabízíme ji pro virtuální servery variant Smart, Optimal a Extra se čtvrtletní nebo roční periodou platby (tzn. není k dispozici u varianty Mini, nebo při měsíční periodě platby). Pokud si nejste jisti, zda vyhrazenou IPv4 adresu potřebujete, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu. Rádi Vám poradíme.

Co když nebude stačit výkon serveru?

V případě, že Vám nebude stačit výkon serveru, nabídneme Vám odpovídající vyšší variantu serveru. Řadu parametrů serveru lze navýšit i za chodu. Zároveň jsme schopni nabízet i dočasné navýšení výkonu serveru v případě plánovaného zvýšení provozu (např. předvánoční období, či v době, kdy plánujete intenzivní reklamu apod.). Můžeme Vám také nabídnout součinnost v případě, že byste si chtěli odladit provozní nároky Vašich aplikací.

Pokud by však byl server Vašimi aplikacemi pravidelně přetěžován, znemožňuje to jeho řádný provoz a správu. Pravidelně přetěžovaný (resp. na maximum využívaný) server totiž vyžaduje neustálé kontroly a zásahy administrátorů na monitorovaných incidentech přetížení a provoz takového serveru vyvolává neudržitelné nároky na jeho správu.

Pro bezproblémový chod služeb na serveru je také důležité udržovat dostatečnou rezervu ve výkonu i diskovém prostoru serveru. Např. nedostatek volné paměti může vést k nežádoucímu ukončování některých programů (typicky databázového serveru, což v důsledku může zapříčinit i ztrátu dat), ale také znemožňuje provádět systémové aktualizace. Nedostatek volného prostoru na systémovém oddílu opět nedovolí systém aktualizovat a může vést např. i k nemožnosti provádět pravidelné kontroly a optimalizace databázových tabulek. Přetížený virtuální server může negativně ovlivňovat i jiné virtuální servery běžící ze stejného serveru hostitelského.

Je k dispozici přístup přes SSH?

Kromě e-mailů (POP3S, IMAPS, SMTPS) je zabezpečeným protokolem SSH dostupný i prostor na webserveru. Uživatelé mohou standardně využívat přístup protokoly pro přenosy souborů - SFTP/SCP, rsync přes SSH a Git over SSH, nebo SSH tunel pro vzdálený přístup do databází. Plnohodnotný SSH shell k dispozici z bezpečnostních důvodů není, nicméně nabízíme omezený SSH shell, který usnadní některé náročnější operace se soubory v prostoru jednotlivých hostovaných domén.

Nastavení PHP na webserveru

Na jednom webserveru je instalována vždy jedna hlavní řada (verze) PHP. Je výchozí pro nově zakládané domény a subdomény, používá ji cron, SSH shell a řídí se jí nastavení PHP i verze ostatního souvisejícího software. Kromě toho můžeme na server na požádání nainstalovat i dodatečné PHP řady, jednotlivé (sub)domény je pak možné mezi nimi libovolně přepínat. Tato možnost je vhodná pro vyzkoušení funkčnosti aplikací před finálním přechodem na vyšší řadu.

PHP obsahuje ve výchozím nastavení celou řadu běžných rozšíření, základní konfigurační direktivy mohou uživatelé měnit v klientské sekci.

Na požádání provádíme následující dodatečné změny:

  • Změna používané výchozí řady PHP. Downgrade/upgrade je možný jen na verze s aktivní bezpečnostní podporou dodavatele software (aktuálně PHP 7.4 a 8.2).
  • Instalace dodatečné řady PHP. Dodatečná řada musí být vyšší, než řada výchozí, a musí mít aktivní bezpečnostní podporu.
  • Změna konfiguračních direktiv u nichž tato možnost není v klientské sekci.
  • Instalace dodatečných PHP rozšíření.
  • Povolení funkce pro spouštění systémových programů (exec() apod.). Součástí požadavku zde musí být i upřesnění, jaký program má být takto spouštěn. Ten musíme na server doinstalovat a zpřístupnit pro PHP, v základu žádné takové programy k dispozici nejsou. Instalujeme výhradně programy dostupné v repozitářích linuxové distribuce Debian, nejčastěji ffmpeg nebo imagick.

Na nové servery standardně instalujeme nejnovější dostupnou verzi PHP.

Podpora HTTP/2

Podpora protokolu HTTP/2 (pro HTTPS) je automaticky aktivní u všech virtuálních serverů bez vyhrazené IP adresy (bez ohledu na instalované verze software). HTTP/2 komunikaci zde zprostředkovávají příslušné proxy servery.

U virtuálních a dedikovaných webserverů s vyhrazenou IP adresou zapneme podporu HTTP/2 na požádání přímo ve webserveru Apache. Podmínkou je PHP alespoň řady 7 na daném serveru.

Jak je rozdělen diskový prostor dedikovaného serveru?

Část diskového prostoru dedikovaného serveru je vyhrazena pro operační systém, instalace systémových programů a provozní data. Velikost tohoto prostoru závisí na provozovaných službách, obvykle to je kolem 50 GB. Zbytek je k dispozici pro uživatelská data - tj. data webů a databáze. Po tyto jednotlivé segmenty připravíme samostatné diskové oddíly s velikostí podle potřeby.

Obvykle nerozdělíme celou dostupnou kapacitu, část necháme jako rezervu pro případné budoucí zvětšení některého z oddílů. Zatímco zvětšení oddílu je totiž možné provést za plného provozu bez nutnosti odstávky serveru, případné zmenšení odstávku vyžaduje (a ta může být v závislosti na velikosti oddílu i celkem signifikantní). Proto je praktičtější mít nepotřebný prostor nepřidělený.

Domény na serveru

Jak probíhá zakládání nových domén na server?

Zakládání nových domén a služeb k nim provádí uživatel serveru v klientské sekci. Doména je do systému založena po vyplnění objednávky, která je automaticky zpracována. Po založení domény si k ní uživatel může zřídit hostingové služby pro provoz webových prezentací a poštovních služeb (více v nápovědě na stránkách Českého hostingu).

Kolik domén mohu na serveru provozovat?

Počet domén (resp. webových aplikací), které je možné na serveru provozovat, není explicitně omezen. Počet aplikací, které server bez problému dokáže obsloužit, závisí na jeho systémových parametrech a také na provozní náročnosti daných aplikací. Bližší informace k tomuto tématu případně najdete v nápovědě na stránkách Český hosting.

Jak je to s provozem domén na webserveru?

V našem systému jsou služby standardně vázány na konkrétní doménu 2. řádu - každá doména má vlastní prostor na webserveru s vlastním přístupem (SFTP/SCP, FTP) a skripty běží pod vlastním systémovým uživatelem. Subdomény (domény 3. řádu) mají svůj vlastní adresář mimo prostor "hlavní" domény, do tohoto adresáře je možné nastavit individuální FTP přístup. Oddělená je i konfigurace jednotlivých domén a subdomén (VirtualHost, php.ini...). Toto řešení zajišťuje vysokou bezpečnost dat a jednotlivých aplikací, umožnuje různé nastavení služeb pro jednotlivé domény a subdomény a zpřehledňuje správu služeb.

Servis, garance a podpora

Jak je to se zákaznickou podporou?

Součástí pronájmu serveru je samozřejmě i zákaznická podpora. Ta slouží pro řešení administrativních a základních provozních záležitostí (objednávky, fakturace, nastavení služeb apod.). Řešení většiny běžných situací je také k dispozici v naší rozsáhlé nápovědě.

Služba zahrnuje i práci administrátora při dohledu a správě serveru (časově explicitně neomezenou). Uživatelé také mají k dispozici telefonní čislo na dohledového administrátora pro řešení provozních problémů 24 hodin denně.

Jak je řešen servis a jak je rychlý?

Servis řeší naši technici a administrátoři. Každý server je nepřetrižitě monitorován dvěma nezávislými systémy, které naše administrátory v případě problémů ihned informují. Administrátoři zároveň reagují na nahlášení problému ze strany klienta.
Dle situace provádíme okamžité opravy serveru. Při závažnější havárii jsme připraveni provést kompletní výměnu za jiný server, který máme připravený pro okamžité nasazení.

Garantujete dostupnost serveru?

Ano, garantujeme nepřetržitý chod služeb. Garance, sankce za nedodržení i výjimky jsou upraveny ve všeobecných obchodních podmínkách služby, resp. v uzavřené smlouvě.

Ostatní

Kde jsou servery umístěny?

Servery jsou začleněny do infrastruktury naší služby Český hosting, díky které využívají fyzické zabezpečení moderního housingového centra a zároveň bezpečnosti a služeb naší sítě.

Bližší informace o našem zázemí najdete na stránce Technické informace.

Jak je to s konektivitou serveru?

Standardně je server zapojen do infrastruktury Českého hostingu a využívá tak sdílené služby konektivity. V případě větších nároků na konektivitu můžeme nabídnout zřízení vyhrazené linky pro daný server či servery.

Bližší informace o konektivitě najdete na stránce Technické informace.

Jak jsou servery zálohovány?

Všechna uživatelská data jsou standardně zálohována každou noc, zálohy jsou k dispozici 3-4 týdny zpět. Zálohování je případně možné individuálně přizpůsobit.

Bližší informace o zálohování najdete na stránkách služby Český hosting.

Co znamená u služeb managed?

Managed znamená spravovaný. Služba tak zahrnuje kompletní správu z naší strany i odpovědnost za provoz. Více o managed serverech

Pracovní dny 8–23 hod., víkendy 10–18 hod.
+420 777 811 029 on‑line chat Napište nám
Nahoru